Želim da bankarske poslove obavljam bez odlaska u filijalu

Putem elektronskog bankarstva, možete da obavite najčešće finansijske poslove, kao što su pregled stanja računa, prebacivanje novca na drugi račun, u istoj ili drugoj banci, plaćanje bilo kog računa ili usluge za koju imate potrebne podatke, kao i devizna plaćanja ka inostranstvu. 

Pored toga, možete da pratite stanja kredita i na kreditnim karticama, ali i da ugovorite štednju, podnesete zahtev za kredit, kreditnu karticu i dozvoljeno prekoračenje. Elektronsko bankarstvo pruža i opciju kupoprodaje deviza, ugovaranja trajnih naloga, kao i drugih usluga, poput SMS obaveštenja.

Pomoću mobilnog bankarstva, u zavisnosti od banke, moguće je obaviti i razne specifične usluge - poput uvida u istoriju plaćanja, uvida u izvode računa godinama unazad, storniranja naloga, uvida u ostvarenu štednju, uvida u odobrene čekove, i tako dalje.

Ako ste nekada popunjavali običnu, štampanu uplatnicu, isto tako izgleda i elektronska uplatnica, a njeno popunjavanje funkcioniše na veoma sličan način. 


Razlika je u tome što je elektronska uplata pristupačnija, samim tim što je obavljate preko kompjutera ili telefona i možete da je koristite u svako doba dana i noći, ali i jeftinija, jer banke podstiču elektronska plaćanja nižim naknadama nego u filijali.

Glavni elementi elektronske uplatnice


Ukoliko poželite da izvšite uplatu putem mobilnog ili elektronskog bankarstva, biće potrebno da unesete podatke koje upisujete i na štampanoj uplatnici:

Podaci u uplatiocu – aplikacije će najčešće automatski popuniti ovo polje vašim imenom.

Broj računa na koji se uplaćuje – čini ga 18 cifara iz tri dela. Ukoliko niste znali, prve tri cifre su oznaka za banku ili budžetsku ustanovu, narednih 13 su broj konkretnog računa, a poslednje dve cifre su kontrolne. U praksi se broj računa često prikazuje skraćeno, bez karakterističnog niza nula.

Model - označava model poziva na broj. Najčešći i najpoznatiji je 97, a srešćete se i sa 00, 11, 22… 

Poziv na broj se vezuje za konkretnu uplatu. Nema potrebe da ga upisujete ukoliko ga nema u podacima za uplatu koje ste dobili, i kod transakcija za prenos sredstava između računa fizičkih lica.

Šifra plaćanja je trocifren broj koji označava oblik i osnov plaćanja. Prva cifra se odnosi na oblik (1 – gotovinsko, 2 – bezgotovinsko), a druge dve na osnov (šifrarnik je obično sadržan u aplikaciji).


Postoji i još nekoliko elemenata, koji se donekle podrazumevaju, kao što su datum, valuta i iznos. Datum će verovatno biti unapred popunjen datumom korišćenja, ali nalog možete da popunite i tako da ne bude realizovan odmah, već na neki drugi, željeni dan.

Na kraju, kada su sva polja popunjena, aplikacija će vam zatražiti samo još da nalog za uplatu „potpišete". Potpisujete se obično mPIN-om, jednokratnom lozinkom ili odgovarajućim podatkom iz TAN tabele. U suštini, ovo je dodatni vid sigurnosti - tu prvenstveno zarad vaše bezbednosti.

Pazite se! Prevaranti koriste krizne situacije jer nam je pažnja smanjena, a koncentracija usmerena na druge stvari. Pogledajte naše preporuke za bezbedno ponašanje na netu.


Možete koristiti i opciju instant plaćanja, koja omogućava skoro momentalni prenos sredstava na drugi račun u bilo kojoj banci, u roku od svega nekoliko sekundi. Ova pogodnost važi sedam dana u nedelji, vikendom, tokom praznika, u bilo koje doba dana ili noći… Kod nekih banaka ta hitrost se tarifira posebnom naknadom. 

Od nedavno je nekoliko banaka omogućilo i plaćanje putem QR koda, na POS terminalima u našoj zemlji i domaćim sajtovima koji tu opciju podržavaju. Dovoljno je da skenirate ili pokažete QR kod.


Česte nedoumice kod elektronskih plaćanja i korisni saveti


Treba da platite račun, a na njemu ne piše broj modela? U situacijama u kojima nije naveden model, a aplikacija insistira da polje bude popunjeno, možete da ubeležite model „00", ukoliko u instrukcijama nije naveden poziv na broj, ili „99", ako je potrebno uneti poziv na broj.

Dešava se i da je na štampanoj uplatnici, na primer, navedena šifra plaćanja 153 za porez na imovinu, a da vam aplikacija ne dozvoljava da prva cifra bude 1. Šifre plaćanja za elektronske uplate počinju dvojkom, a za gotovinske jedinicom, pa je u ovom primeru potrebno uneti šifru 253. 

Jedna od čestih dilema je i koju šifru plaćanja uneti pri prebacivanju novca na račun fizičkog lica. Za plaćanja opšteg tipa, uključujući i prebacivanje na račun fizičkog lica, možete da iskoristite šifru 289, koja označava „transakcije po nalogu građana". 

Da li možete da stornirate pogrešno ispostavljen nalog elektronskim putem? Ako još uvek nije realizovan, možete ga sami stornirati iz aplikacije. Ako je u međuvremenu realizovan, potrebno je da putem odgovarajuće forme storniranje zatražite od banke. 


Kada prebacite novac nekom preko aplikacije mobilnog bankastva, novac će na njegovom ili njenom računu biti odmah, ukoliko su vam računi u istoj banci. Ako su u različitim bankama, a izabrali ste opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sekundi. Ako su vam računi u različitim bankama, a niste izabrali opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sati.


Kada vam zatreba podrška ili pomoć prilikom korišćenja bilo koje usluge na daljinu, znajte da su banke za to veoma otvorene i dostupne. Možete se javiti telefonom i mejlom putem korisničkih centara, ali i preko društvenih mreža. 


Bez gotovine, kada je moguće


Novčanice i kovanice su često obeležene kao mogući prenosnici različitih zaraza. Prolaze kroz veliki broj ruku i njihov period korišćenja je dugačak. Znate i sami da se deci često govori da je novac prljav i da je važno uvek posle upotrebe gotovine oprati ruke. 

Ova mera opreza je više nego poželjna, a kad god je to moguće koristite kartice i bezgotovinsko plaćanje kako biste izbegli da dodirujete papirni novac.

Ako vam je ipak potrebna gotovina, najbolje bi bilo da je podignete na bankomatu. Naravno, posle upotrebe bankomata operite ruke.