Odobrenje stambenog kredita

Bankarke, bankari i svi mogući softveri ovog sveta su proverili šta sve stoji u dokumentima iz prethodnog poglavlja i imaju dobre vesti za vas – sve je u redu! Prodavac je i vlasnik nekretnine, nema nerešenih zahteva ili zabeležbi, niti, na primer, prava doživotnog plodouživanja. Procena nezavisnog procenitelja je približna vrednosti koju ste i vi ugovorili, ili iznosu kredita koji tražite.

Odobrenje stambenog kredita - ErsteZnali


Prethodno je procenjena i pozitivno ocenjena i vaša kreditna sposobnost. Sve se uklapa baš kako treba!

Vaša lista dokumenata, ukoliko kupujete uknjižen objekat, sada izgleda ovako:

Za neuknjiženu nekretninu, na ovaj spisak dodajete:


Ako je sve u redu, banka vam je, nakon dostavljanja dokumentacije, dala zeleno svetlo – obavestila vas je da može da vam odobri kredit.

Ovo su sjajne vesti! Međutim, one ne znače da je vaš posao gotov.

Sada se bavite osiguranjem nepokretnosti, čiju proceduru pokreće banka. Osiguranje nepokretnosti je važno kako biste se i vi i banka zaštitili od smanjenja vrednosti nekretnine usled nepredviđenih okolnosti, poput požara ili poplave – to jest, da bi se obezbedila sredstva za sanaciju ukoliko dođe do nekih od ovih slučajeva.

Predlažemo i da obavezno razmotrite opciju životnog osiguranja, čak i ako vam banka to ne traži, jer otplata stambenog kredita može da traje i više od 20 godina. Preporučljivo je zaštititi sebe i svoju porodicu od neželjenih situacija do kojih može doći tokom tako dugog perioda.

Nadalje, formalizovanje vašeg odnosa sa bankom označava se potpisivanjem ugovora o kreditu.

Spisku obavljenih stvari ste sada dodali i:

Sledeći korak - poseta notaru!

 


Odobrenje stambenog kredita - ErsteZnali

 #ErsteZnali?

 Više nema potreba da sami idete u Katastar i čekate u redovima, jer će svu potrebnu dokumentaciju – overenu založnu izjavu i kupoprodajni ugovor - Katastru proslediti notar!Kada notar overi založnu izjavu, on je elektronski šalje Katastru. Katastar uzvraća potvrdom o prijemu, a notar ovu potvrdu daje vama. Nakon toga, vi overenu založnu izjavu, overen kupoprodajni ugovor i potvrdu o prijemu zahteva za upis hipoteke dostavljate banci i rešenje o upisu hipoteke ukoliko je to za konkretan slučaj zahtev banke, i sa njom se dogovarate o datumu isplate kredita.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!