Prevarne radnje i krađa podataka

Internet prevare

Sajber-kriminalci se trude da na vaš računar instaliraju zlonamerni softver i viruse, prevarom prikupe osetljive informacije ili izmene određene podatake. Najbolji lek protiv ovih prevara je edukacija.