Riziko osiguranje

Što smo se šalili, šalili smo se. Molimo vas da sada namaknete ozbiljan izraz lica jer ćemo govoriti o temi o kojoj nikome nije prijatno da govori. Pogađate, reč je o osiguranju života. A ako se pametno osigurate, osmeh može i da se vrati, jer ste vi i vaši bližnji – osigurani.

Nije na odmet i ovde konstatovati da je život divan, ali nepredvidiv. Ne možemo da znamo ni šta će se narednog dana desiti, a kamoli šta će biti za pet, deset, dvadeset godina.

Postoji nekoliko vrsta životnih osiguranja. Obradićemo ih jedno po jedno. 

Najpre ćemo se suočiti sa onim najtežim – osiguranjem sopstvenog života. Pretpostavljamo da vam je teško i da razmišljate o tome. Međutim, važno je.

ZBOG ČEGA BI NEKO OSIGURAO SOPSTVENI ŽIVOT? 

Razloga je više, ali se veoma često svode na jedan glavni – obezbeđivanje svoje porodice ili svojih bližnjih u slučaju sopstvene iznenadne ili prerane smrti. Naročito je važno osigurati sopstveni život ukoliko ste i glavni nosilac prihoda u porodici, jer bi porodica u tom slučaju bila suočena ne samo sa emotivnim bolom i gubitkom, već i finansijskim poteškoćama. Osiguranje života služi da bi se zaštitili upravo od takvog sticaja okolnosti.

Riziko osiguranje služi upravo tome. Jedina namena mu je da u slučaju nastanka osiguranog slučaja, a to je smrt osigurane osobe, porodici ili naslednicima bude isplaćena suma koja će im omogućiti da taj težak period preguraju u boljoj finansijskoj situaciji.


Riziko osiguranje - ErsteZnali
 
#ErsteZnali
 

U kom god trenutku (nakon isteka karence) tokom trajanja osiguranja bi došlo do osiguranog slučaja, isplaćuje se cela osigurana suma, bez obzira što je putem premija osiguravajućoj kući do tada uplaćen iznos koji je možda i višestruko manji od osigurane sume

 

Zašto je skuplje za muškarce?

Kada god da se susretnete sa životnim osiguranjem, primetićete da se računice razlikuju za žene i muškarce. To je zbog toga što se, podsetimo se, osiguranje zasniva na verovatnoći, odnosno riziku da se nešto desi.
Životni vek žena je, naime, duži od životnog veka muškaraca. U skladu s tim, proračuni pokazuju da je veći rizik od smrti za mušku osobu, što se odražava i u visini premije, ili iznosu osigurane sume

Riziko osiguranje - ErsteZnaliZa muškarca i ženu iste starosti, koji izaberu da plaćaju jednake premije, veća osigurana suma će biti za ženu. I obrnuto, ako žena i muškarac rođeni iste godine, u istom trenutku ugovore životno riziko osiguranje sa istim osiguranim iznosima, muškarac će morati da plaća veću premiju.

Osim pola i starosti u momentu ugovaranja osiguranja i trajanja plaćanja premije, na visinu premije, odnosno osigurane sume, utiče i zdravstveno stanje osobe. Najčešće se popunjava zdravstveni upitnik na osnovu kog se potvrđuje ili iznova izračunava osigurani iznos.

#ErsteZnali

 

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!