Dileme

Zadužiti se ili ne? Šta ako NE? A ako DA, kredit ili lizing? Da li mi uopšte treba auto? Zar je i dalje OK voziti se tako?

Apsolutnih odgovora, naravno, nema. Ali hajde da vidimo čega sve tu ima.

U kursu o zaduživanju detaljno smo se pozabavili najvažnijim aspektima ove velike teme. Podsetićemo vas na sledeće:

Drugim rečima, ako rešavate važno životno pitanje i u stanju ste da dug vratite – odgovor na pitanje o zaduživanju se sam nameće. A nema ni sumnje da je automobil prilično korisna stvar u životu, posebno u zemljama i područjima u kojima javni prevoz nije na vrhunskom nivou. 

Dileme - ErsteZnali

#EKO
 

Iako vam ekološka svest nalaže da što manje koristite putnički automobil, to je često teško sprovesti bez velikih odricanja. Olakšavajuća okolnost, ako se tako može reći, jesu sve stroži standardi za nove modele po pitanju ograničenja emitovanja štetnih materija. U kombinaciji sa odgovornim korišćenjem – dakle, ne u svakoj situaciji i ne po svaku cenu autom – negativan uticaj može da bude znatno redukovan.

KREDIT I LIZING – U ČEMU JE RAZLIKA?

Jedna je jedina velika razlika. Ostale manje-više dolaze uz tu glavnu. 

Zaduživanjem putem kredita postajete vlasnik/ca automobila, a putem lizinga vozilo koristite, ali ono ne postaje vaše vlasništvo – bar ne odmah.