Kako od ideje započeti pravi posao?

Privukla nam je pažnju vaša formulacija “pravi posao”. Zaista, šta je to pravi posao?

U našoj sredini se često pravim poslom smatra ono za šta okruženje kaže da je pravi posao. S obzirom na to, prvi korak od ideje ka pravom poslu je da ne pokleknete pred iskušenjem da pravim poslom smatrate samo ono za šta neko drugi kaže da je “pravi” posao. 

Pravi posao je onaj koji vi načinite pravim!

Taj vaš pravi posao ipak treba da zadovolji neke kriterijume, ne kažemo da ne treba. Osim što, naravno, treba da je legalan, morao bi da bude i:

   

#Savet!
 

 S druge strane, zamislite situaciju u kojoj vaš posao još uvek nije profitabilan. To je normalna faza, period u kom ulažete u svoj posao. Ako biste odustali u tom trenutku, uskraćujete šansu svom poslu da postane profitabilan. Ipak, ako vaš posao nikako da postane profitabilan, a po vašim planovima bi trebalo da je već u plusu, možda nešto treba da promenite u celoj postavci, kako ne biste otišli u preveliki gubitak. 

Vaš posao može da bude zasnovan i na neprofitnim osnovama. Da mu cilj ne bude profit, već ostvarivanje društvene svrhe bez profita, uz obezbeđivanje izvora finansiranja. A može i kombinacija. 

Kao što vidite, mnogo toga je pravi posao. Iznenadite nas svojim!

Uobičajeni koraci

  1. Pala vam je na pamet ideja
  2. Razmislite da li vaša ideja rešava neki problem ili potrebu potencijalnih korisnika ili kupaca
  3. Proverite da li je to zaista tako – organizujte istraživanje, razgovarajte sa potencijalnim klijentima; istražite ko vam je konkurencija
  4. Precizno definišite ko su sve vaši mogući klijenti 
  5. Napravite prototip/pilot verziju proizvoda ili usluge
  6. Testirajte ga sa potencijalnim kupcima/korisnicima 
  7. Unapredite do tog nivoa da bude upotrebljivo, dovoljno dobro, ali ne nužno i savršeno
  8. Napravite kalkulacije, unesite fiksne i varijabilne troškove, pripremite čitav biznis plan
  9. Obezbedite početne izvore finansiranja (možda će vam biti potrebni već za pripremu prototipa)
  10. Odaberite najprimereniji oblik organizovanja, registrujte se i zaplovite 

Redosled koraka ne mora da bude nužno ovakav, priroda vašeg posla će možda zahtevati neki drugačiji redosled. U poverenju – verovatno ćete morati da radite više stvari odjednom!

Rekli bismo još i ovo – pravi posao je da vas zaista zanima ta aktivnost i njen rezultat i korist i efekat na klijente, i društvo, i ekonomiju, a ne puko stvaranje profita radi vašeg profita, već profita, zadovoljstva i ispunjenosti.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!