Finansije

Podsetite se najpre u našem kursu o Finansijama  kako delimo prihode, rashode i koji su to najbitniji finansijski pokazatelji poslovanja. Zatim napravite sopstveni finansijski plan, sopstvenu projekciju prihoda i rashoda. Pomoću njega planirate buduće novčane tokove.

Profitabilnost

Veoma važan pokazatelj je vreme povraćaja ulaganja. Možete izračunati tako što ćete vrednost investicije umanjiti za planiranu ostvarenu neto dobit u posmatranom periodu tj. u periodu projekcije poslovanja. Period povraćaja ulaganja pokazuje za koji vremenski period će se ulaganje vratiti kroz neto dobit.

Nadalje je potrebno navesti kada očekujete prvi prihod od delatnosti i na koji način ćete finasirati svoje poslovanje pre prvih ostvarenih prihoda.

Očekivani prihod po mesecima

Navedite prihode koje ostvarujete po osnovu svake delatnosti kojom se bavite i za svaki proizvod/uslugu pojedinačno. 

Ukoliko je prisutna sezonalnost u vašem poslovanju to ćete nadalje u biznis planu i objasniti. Navešćete u kojim mesecima ostvarujete prihode, a u kojim mesecima zbog eventualne sezonalnosti posla niste u mogućnosti da ostvarujete prihode.

Finansije - ErsteZnali

Prodajne cene

Na koji način formirate prodajnu cenu svojih proizvoda ili usluga? Objasnite to. Takođe, navedite koje će biti cene pet najatraktivnijih, odnosno najprodavanijih proizvoda/usluga i uporedite ih sa tri konkurentska proizvoda/usluge.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi su oni troškovi koji ne zavise od obima poslovanja. Fiksne troškove treba da obračunavate na godišnjem nivou, a u njih spadaju: 

U zavisnosti od oblika registracije, zavisiće i poreska stopa po kojoj ćete se oporezivati. Stopa poreza na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika je 10%. Kod Društva sa ograničenom odgovornošću stopa poreza na dobit je 15%. Izdatke po osnovu poreza unesite u posebno polje Porez.

Zatim objasnite svaku pojedinačnu stavku troškova koje se javljaju u vašem poslovanju.

Varijabilni troškovi

Varijabilni troškovi su oni troškovi koji zavise od obima poslovanja, a izračunavaju se po jedinici proizvoda. U varijabilne troškove spadaju: 


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!