Potrebe i želje

Živimo u potrošačkom društvu, okruženi reklamama koje nas treniraju da budemo potrošači. Decenijama se u medijima (tradicionalnim, ali i ovim novim)  predstavljaju bogati, a njihov stil i način života nam se nameću kao uzor. Ta predstava i te poruke u nama izazivaju određene želje. To nije nimalo jednostavan mehanizam, a na njega mnogi od nas nisu imuni. Da li uspevamo da ostanemo verni svojim potrebama, ili nas lako potopi talas želja da sebi ugodimo tako što ćemo na nešto potrošiti novac. 

ŽELJE I POTREBE, U ČEMU JE RAZLIKA?

Potrebe su nešto što moramo zadovoljiti da bismo preživeli. Želje, s druge strane, ne moramo zadovoljiti da bismo preživeli. Ipak, želje su moćan pokretač emocija i imaju uticaj na nas. U svakodnevnim situacijama je teško odvojiti ova dva pojma. 

Da biste se lakše snašli i objasnili deci razliku, možete da zamislite da ste na pustom ostrvu. Šta vam je neophodno da preživite?

 Kroz ova pitanja lako možete testirati da li je neki trošak zaista neophodan. Deca treba da budu svesna da su ovo prioriteti.

Potrebe i želje - ErsteZnali


Kad se zadovolje osnovne potrebe, imamo i one koje naš život obogaćuju:

Naravno da nećete dete lišiti nečega samo zato što mu to nije neophodno za preživljavanje, ali rangiranje potreba je važno radi postavljanja prioriteta i planiranja potrošnje.