Rizici u poslovanju

Svako poslovanje se odvija u nestabilnom i promenljivom okruženju. 

Tokom rada, suočavaćete se sa rizicima koji nastaju unutar preduzeća (u procesu proizvodnje ili pružanja usluga), ali i sa onima koji dolaze iz spoljnog okruženja i na koje nećete moći da utičete.

Za uspeh vašeg poslovanje je od izuzetnog značaja da identifikujete sve potencijalne rizike, procenite njihov uticaj na vaše poslovanje i spremite odgovarajuće odgovore na njih.

Pokušajte da predvidite rizike i osmislite preventivne mere. Klasifikujte rizike u odnosu na dve dimenzije: intenzitet uzicaja i  verovatnoća nastanka. Možete koristiti matricu gde će vertikalna osa biti "intenzitet uticaja", a horizontalna "verovatnoća nastanka". Rizici koji su malo verovatni i sa slabim uticajem na poslovanje će tako biti postavljeni dole levo, a vrlo verovatni i sa velikim uticajem - gore desno.

Skoncentrišite se u svojoj analizi na rizike sa najvećim intenzitetom negativnog uticaja, a posebno na one sa visokom verovatnoćom nastanka. Opišite rizike i spremne reakcije na nastanak rizika sa velikom verovatnoćom nastanka.

Bavljenje rizicima je stalna aktivnost.

Rizici u poslovanju - ErsteZnaliPraćenje rizika mora biti kontinuirani proces, stalno morate pratiti postojeće rizike, ali i osluškivati svoj biznis kako biste identifikovali nove.

Rizici se identifikuju primenom odgovarajućih metoda, neke od njih su: 

Verovatnoća rizika predstavlja mogućnost ostvarenja rizičnog događaja, dok je uticaj rizika posledica nastanka rizičnog događaja na ciljeve vašeg poslovanja.

Moguće reakcije na rizik: 


Izbegavanje rizika – učinite šta možete da u potpunosti sprečite rizik 

Smanjenje rizika – učinite šta možete da smanjite potencijalne negativne efekte rizika 

Prihvatanje rizika – nadate se da se rizik neće ostvariti, ali, za svaki slučaj, odvojite sredstva za ublažavanje posledica 

Pomeranje rizikaosigurate svoje poslovanje (opremu, objekte...)

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!