Izvori finansiranja

Mogu biti sopstveni, pozajmljeni ili poklonjeni.

Sopstveni izvori sredstava su nastali iz:

To su najjeftiniji i najsigurniji izvori finansiranja, koji omogućavaju najveći stepen samostalnosti.

Pozajmljeni izvori podrazumevaju određene kredite, zajmove i slično. 

Pokloni su razne vrste pomoći, donacije i slično.

Možete pratiti ovaj redosled:

  1. Navedite najpre iznos početnog ulaganja (osnovna sredstva, zalihe, dozvole i sl) i pojasnite odakle potiču sopstvena i pozajmljena sredstva, uslovi vraćanja pozajmica i slično.
  2. Dalje, navedite koja osnovna sredstva planirate da nabavite u narednom periodu, koja je vrednost svake pojedinačne opreme i na koji način planirate da finansirate njihovu nabavku.
  3. Zatim, pozabavite se obrtnim sredstvima. Prikažite stanje zaliha i potraživanja, gotovinu i prosečan broj dana naplate potraživanja od kupaca

Koristite li kredite? Objasnite za svaki kredit iznos, rok otplate, kamatnu stopu, obezbeđenje kredita (menice, jemstvo, zaloga, hipoteka).

Biznis plan se može napraviti na mnogo različitih načina, ali suština je ista – sveobihvatno osmisliti i opisati svoj poslovni poduhvat, iz svih relevantnih uglova. 

Ako se opredelite i za kratku i konciznu verziju, koristite ovaj kurs kao podsetnik na koje sve aspekte je potrebno obratiti pažnju. Srećno! 


Za dodatna pitanja i pojašnjenja možete posetiti besplatnu platformu "Korak po korak", koju smo i mi koristili kao jedan od izvora da sastavljanje ove teme. Potrebna je registracija za pristup sadržaju. SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Nastavi ka sledećem modulu: Od ideje do posla...
Prijavi se i testiraj svoje znanje!